Sustainable consumption and production

L´Agenzia regionale per la prevenzione, l´ambiente e l´energia dell´Emilia-Romagna (Arpae), che integra le funzioni di Arpa e dei Servizi ambiente delle Province, è stata istituita con legge regionale n.13/2015 ed è operativa dal primo gennaio 2016. La documentazione precedente a tale data è relativa ad Arpa Emilia-Romagna.

Arpae è l´Agenzia regionale per la prevenzione, l´ambiente e l´energia dell´Emilia-Romagna.
L’Arpae è operativa dal 1996 ed i compiti e le funzioni proprie sono puntualmente declinati nella legge regionale che l’ha istituita (LR 44/1995). A tali competenze si assommano quelle integrate con la LR 13/2015 che ne ha anche stabilito l´attuale denominazione.
Tra i compiti istituzionali di Arpae c’è anche la promozione e la diffusione degli strumenti di sostenibilità ambientale; ovvero le diverse attività per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, con particolare riferimento al supporto tecnico-scientifico per l´applicazione dei regolamenti dell´Unione Europea in materia.
Il Servizio Sistemi di Gestione Integrati Sicurezza Qualità Ecomanagement, presidia su scala regionale le tematiche relative agli strumenti di sostenibilità ambientale, fornendo supporto agli interlocutori istituzionali regionali e nazionali, al mondo d’impresa, ai nodi operativi. Garantisce la rappresentatività di Arpae a livello nazionale nei contesti specifici (Ministeri, ISPRA, ACCREDIA, Enti di normazione/certificazione e ricerca).

ARPAE

E-learning für Auszubildende und Mitarbeiter in Wäschereien

Die “sustainability” Nachhaltigkeits-Internetseite umfasst 6 Aus- Weiterbildungsmodule zum Thema “Nachhaltigkeit in gewerblichen/industriellen Wäschereiprozessen”.
Die Benuzung dieser Internetseite und der Aus- und Weiterbildungsmodule ist kostenlos. Sie ist adressiert an Leiter textiler Dienstleistungsbetriebe, Qualitätsmanasgementbeauftragte und technische Leiter. Weiterhin dienen diese Unterlagen der Aus- und Weiterbildungvon Mitarbeitern und Auszubildenden in Wäschereien. Die Lerninhalte werden auch in Curricula der Universitäten/Fachhochschule der am Projekt beteiligten Partner integriert.

Das didaktische Konzept für die Ausbildungsmodule basiert auf dem e-learning und setzt sich aus verschiedenen Lern- und Lehrphasen zusammen. Der Curriculum (Lehrplan) zeigt die Unterteilung der Module in Kapitel. Darüber hinaus ist die Art der Lehrphasen im Curriculum abzulesen.

Die Module sind im Einzelnen:

Modul 1: Wasseranwendung
Modul 2: Maschinentechnologie
Modul 3: Waschprozess
Modul 4: Wasch- und Waschhilfsmittel
Modul 5: Energie in Wäschereien
Modul 6: spezielle Aspekte

Globale Ziele – nationale Verantwortung
Basierend auf der globalen Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und deren 17 Zielen (SDGs) wurden Vorschläge erarbeitet, um diese Ziele national umzusetzen. Damit wurde klar festgehalten, welchen Beitrag Deutschland zur Erreichung der “Sustainable Development Goals” leisten kann und möchte.

Hävikkiviikko -kampanja

Ruoka on liian hyvä ja tärkeä asia hukattavaksi. Onneksi jokainen voi löytää oman tapansa vaikuttaa positiivisesti ruokahävikkiin. Ruokahävikin vähentäminen alkaa omasta ostoskorista, jatkuu jääkaapilla ja näkyy lopulta omassa lompakossa. Kaupan päälle saa hyvän mielen.
Ruuan ja ruokaketjun osuus kaiken kulutuksemme ympäristövaikutuksista on noin 40%, joten turhaan tuotettu ruoka kuormittaa talouden lisäksi ympäristöä. Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan unionin tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

https://www.havikkiviikko.fi/
General, Sustainable consumption and production
Kestävä kehitys

Globaali vastuu

Toimintamme vaikutukset ulottuvat pitkälle maamme rajojen ulkopuolelle. Maailman haasteet ovat myös Suomen haasteita ja meillä on mahdollisuus ottaa edelläkävijän rooli yhteisten ongelmien ratkaisemisessa. Globaalin vastuun kantaminen edellyttää oikeudenmukaisuutta: Suomen on varmistettava toiminnallaan myös muiden mahdollisuudet kestävään kehitykseen ja sitä kautta turvallisuuteen ja rauhaan. Toimintamme vaikutuksia on arvioitava pitkälle tulevaisuuteen. Sen sijaan, että edistäisimme lyhyen aikavälin intressejä, tarkastelemme päätöstemme vaikutuksia yli tulevien sukupolvien. Sukupolvet ylittävä näkökulma edellyttää laajojen kokonaisuuksien hallintaa, ratkaisujen keskinäisten vaikutuksien ymmärtämistä sekä vastuunottoa.Maapallon elämää ylläpitävien järjestelmien hyvinvointi on ihmisten hyvinvoinnin edellytys. Ihmisten määrä kasvaa, jolloin henkeä kohti käytettävissä olevat luonnonvarat vähenevät. Luonnon järjestelmien kyky tuottaa ja ylläpitää ihmisten ja muiden lajien hyvinvoinnille elintärkeitä toimintoja on vaarantunut. Toimintamme on sopeutettava luonnon uusiutumis- ja kantokyvyn rajoihin, jotta voimme turvata ihmiskunnan hyvän elämän mahdollisuudet myös tulevaisuudessa.Kestävän kehityksen toteuttamiseen tarvitaan kaikkia. Jokaisella on oltava valmius kestävien valintojen tekemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Suomessa asioista kyetään sopimaan yhdessä ja voidaan luottaa yhteiskunnan toimivuuteen. Koko elämänkaaren läpi kantava hyvinvointi ja perusturva luovat perustan kestävälle yhteiskunnalle.Tutkimus luo perustan yhteiskunnan sekä ihmiskunnan suurten haasteiden ratkaisemiselle. Osaamisen, tiedon, taidon ja luovuuden yhdistäminen on viisaan ja pitkäjänteisen tekemisen edellytys. Tarvitsemme sekä kokemusperäisen että tieteellisen tiedon avoimuutta ja jatkuvaa kehittämistä. Olemassa olevaa tietoa ja taitoja tulee hyödyntää nykyistä tehokkaammin kestävien ratkaisujen löytämiseksi. Yhteistyö, aloitteellisuus, kokeileminen ja erehtyminen ovat edellytyksiä uusien ratkaisujen löytymiselle.

Guidelines on Education for Sustainabiluty) (2016)
Conferenza Nazionale Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile

Stati generali dell’ambiente

Carta Integrale
Freimane A. DIZAINS ILGTSPĒJĪGAI SOCIĀLAI LABKLĀJĪBAI Dizaina paradigmas maiņa

DIZAINS ILGTSPĒJĪGAI SOCIĀLAI LABKLĀJĪBAI Dizaina paradigmas maiņa. Promocijas darba kopsavilkums

Tides Foundation. Stāsts par lietām (The Story Of Stuff) – 2/2

Īsfilma vienkāršā valodā par nopietniem jautājumiem, ilustrēta ar kustīgiem attēliem, tālab ir viegli saprotama gan pieaugušajiem, gan bērniem. Izmantojama kā mācību materiāls skolā un skatāma ģimenes lokā. Filmiņas autore Annija stāsta, kā līdz mums – cilvēkiem, nonāk veikalos iegādājamās preces. Kā tiek panākts, ka mēs tikai pērkam, metam ārā, pērkam atkal, un kāds tikai ražo.. Un uz kā rēķina, tas viss?

Tides Foundation. Stāsts par lietām (The Story Of Stuff) – 1/2

Īsfilma vienkāršā valodā par nopietniem jautājumiem, ilustrēta ar kustīgiem attēliem, tālab ir viegli saprotama gan pieaugušajiem, gan bērniem. Izmantojama kā mācību materiāls skolā un skatāma ģimenes lokā. Filmiņas autore Annija stāsta, kā līdz mums – cilvēkiem, nonāk veikalos iegādājamās preces. Kā tiek panākts, ka mēs tikai pērkam, metam ārā, pērkam atkal, un kāds tikai ražo.. Un uz kā rēķina, tas viss?

Ilgtspējas pārskats ieinteresētajām pusēm

2013. gada konference Konference “Korporatīvā sociālā atbildība/ Lāce I.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close