Curriculum

Astra
Materialer til din undervisning i bæredygtig udvikling

Find forløb, aktiviteter og andet undervisningsmateriale til din undervisning i UBU

 

Ny gratis e-bog om bæredygtighed i byggebranchen er den sidste i serien på fire til EUD. Bøgerne er brugervenlige for elever og lærere og vil desuden kunne anvendes i grundskolens ældste klasser.

De øvrige tre e-bøger handler om elforbrug, madspild og miljøvenlig produktion. De fire e-bøger har et gennemgående fokus på bæredygtighed.

Se og hent udvalgte undervisningsmaterialer, som du kan bruge i din undervisning i bæredygtig udvikling. Fælles for forløb, aktiviteter, lærervejledninger, film, etc, er at det er udviklet med det mål, at eleverne opnår faglig viden, indsigt og handlekompetence i forhold til mange ‘bæredygtighedsudfordringer’, vi som samfund står overfor i fremtiden.

Målet er, at eleverne udvikler handlekompetence gennem faglig viden og indsigt – og at de oplever, at de kan være med til at gøre en forskel, og at deres handlinger har betydning.

Defining a profession: core competencies for SUSTAINABILITY
An information paper by Stephen Bickell, CEM Tutor. CEM OCCASIONAL PAPER SERIES – July 2013

There is a general awareness of sustainability issues in the built environment professions as well as a growing focus on using technical skills to provide sustainability solutions. In recent years the subject of sustainability has increasingly come to the fore at a strategic level within organisations. However, at present there is still relatively little clarity about which skill sets genuinely facilitate the delivery of sustainable outcomes even though – or perhaps because – education and training providers deliver a bewildering array of products. While sustainability knowledge and skills continue to be so poorly defined, sustainability itself will continue to lack credibility, which in turn will hinder people’s ability to identify and acquire the skills they need to deliver sustainability solutions.
This paper primarily seeks to draw together the latest thinking on what the core knowledge and skill sets among white collar professionals across all sectors of the built environment industry should be. This core knowledge and these skills are essentially the building blocks of sustainability literacy. In addition, they have other important ramifications – in particular in terms of the methods that are used
in sustainability training and education, and the ways in which these skills may be translated into business opportunities.

Operatore in attività di educazione ambientale e alla sostenibilità

L’educatore ambientale progetta ed eroga servizi educativi nel campo della valorizzazione e protezione del patrimonio ambientale, della valorizzazione e della gestione partecipata del territorio, dello sviluppo sostenibile e del consumo consapevole. La figura svolge attività di educazione ambientale operando con un buon grado di autonomia nella realizzazione di progetti con finalità educative e di animazione territoriale, presso istituzioni, centri di educazione ambientale o associazioni, cooperative, centri studi specializzati. Nelle fasi di progettazione e promozione degli interventi, la figura svolge un ruolo di facilitatore nell’ambito dei processi decisionali tra i soggetti del territorio coinvolti nelle iniziative educative. Collabora con esperti alla realizzazione di mostre, di laboratori aperti al pubblico e di materiali didattici e scientifici. La figura professionale si occupa inoltre della sensibilizzazione verso i temi ambientali, della diffusione delle informazioni e dell’educazione ad una corretta interazione uomo-ambiente e alla sostenibilità ambientale. Organizza e partecipa ad iniziative di diffusione delle informazioni ambientali, rivolte soprattutto ad un pubblico non specificamente preparato ma interessato a tali problematiche, spesso in ambito scolastico, e collabora alla gestione di eventuali conflitti locali e ricerca partecipata di soluzioni proattive su temi di sostenibilità. Definisce con i committenti un programma da sviluppare sia in aula, anche con l’utilizzo di strumenti multimediali, sia all’aperto, in luoghi interessanti per lo svolgimento del programma. Progetta e gestisce seminari e conferenze di divulgazione delle tematiche ambientali rivolti a tipologie di pubblico differenziate. Possiede conoscenze in diversi dei seguenti settori:
botanica, zoologia, geologia, ecologia, geografia, sostenibilità economica, sociale, ambientale e culturale, processi fisici, chimici e biologici sottesi all’evoluzione dell’ecosistema terrestre, climatologia; rischi naturali e antropici e protezione civile; normativa ed economia ambientale, pedagogia e scienze dell’educazione, tecniche di comunicazione Ha padronanza delle tematiche legate alla didattica. Sa utilizzare le metodologie e le strumentazioni più idonee per veicolare i contenuti del percorso didattico progettato. E’ in grado di comunicare con tutte le tipologie di pubblico, individuando le metodologie e i mezzi più adatti allo scopo. Sa ideare, progettare e realizzare programmi di formazione e divulgazione sulle problematiche ambientali. Sa costruire strumenti didattici adeguati alle situazioni e ai diversi interlocutori. Questa figura professionale può essere intesa, oltre che professione vera e propria, anche come insieme di competenze aggiuntive maturate da chi già svolge attività nel settore della didattica, della formazione e della promozione della sostenibilità ambientale.

,
EMU Danmarks læringsportal

Bæredygtig udvikling og bæredygtighed som begreb er en del af folkeskolens formål, Fælles Mål fra børnehaveklassen til og med 10. klasse og i ungdomsuddannelserne.

Bæredygtighed handler om mere end klima og naturressourcer. Det handler også om social og økonomisk bæredygtighed, medborgerskab og bekæmpelse af fattigdom. Emner kan tages op i undervisningen som dilemmaspil, fokus på hverdagspraksisser og fortællinger om, hvad der ligger bag de produkter, vi køber, dekonstruktion af “Happy Meal”, “Sim-City” og meget mere.

Ministrstvo za zunanje zadeve ima na svoji spletni strani objavljene različna gradiva v povezavi s trajnostnim razvojem.

Na spletni strani lahko najdemo projekte, ki jih lahko učitelji vključijo v pouk in s tem seznanjajo učence o trajnostnem razvoju. Projekte so pripravile različne nevladne organizacije, Združeni narodi, UNICEF.

Grønt Flag – Grøn Skole
Grønt Flag Grøn Skole er et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling med forvaltning af natur og miljø som det centrale emne.

Grønt Flag er et undervisningsprogram, som gør en forskel. Målet er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om vores natur og miljø. Når eleverne er med til at foreslå og gennemføre handlinger for bedre natur og miljø, bidrager det til engagement, viden, forståelse og lyst til at gøre en forskel.

Fx er det konkrete resultat af elevernes arbejde, at skoler, hjem og lokale institutioner nedsætter deres forbrug af energi og vand, nedbringer CO2-udledningen, bidrager til en mere rig natur og til en større miljøbevidsthed i lokalsamfundet.

http://www.groentflag.dk/
,
Leonardo da Vinci projekts Projekts Nr. 2004 – LV/04/B/F/PP – 172.003
Pieaugušo Izglītības Kvalitātes Vadības (KV) – Eiropas modelis

Izmantojot šo modeli un tā instrumentus, pieaugušo Iizglītības organizācijas varēs
uzsākt kvalitātes attīstības procesus savās iestādēs.

,
Neformālās izglītības metodes

Neformālās izglītības pieejas un principu īstenošanai apmācībās un projektos tiek izmantotas dažādas neformālās izglītības metodes.
Piedāvātais metožu apkopojums palīdzēs projektu īstenošanas un neformālas izglītības procesā. Metodes atkarībā no to mērķa, tiek dalītas
dažādās grupās: iepazīšanās, ledus laušanas, komandu veidošanas, uzmundrinošās un cita veida aktivitātēs.

,
Studiju programmu licencēšanas noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr. 408, Rīgā 2015. gada 14. jūlijā

https://m.likumi.lv/doc.php?id=275563
,
Profesionālās izglītības programmu izveides metodika

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības administrācija.
Profesionālās izglītības programmu izveides metodika

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close