Danish

Astra
Materialer til din undervisning i bæredygtig udvikling

Find forløb, aktiviteter og andet undervisningsmateriale til din undervisning i UBU

 

Ny gratis e-bog om bæredygtighed i byggebranchen er den sidste i serien på fire til EUD. Bøgerne er brugervenlige for elever og lærere og vil desuden kunne anvendes i grundskolens ældste klasser.

De øvrige tre e-bøger handler om elforbrug, madspild og miljøvenlig produktion. De fire e-bøger har et gennemgående fokus på bæredygtighed.

Se og hent udvalgte undervisningsmaterialer, som du kan bruge i din undervisning i bæredygtig udvikling. Fælles for forløb, aktiviteter, lærervejledninger, film, etc, er at det er udviklet med det mål, at eleverne opnår faglig viden, indsigt og handlekompetence i forhold til mange ‘bæredygtighedsudfordringer’, vi som samfund står overfor i fremtiden.

Målet er, at eleverne udvikler handlekompetence gennem faglig viden og indsigt – og at de oplever, at de kan være med til at gøre en forskel, og at deres handlinger har betydning.

Danmarks portal om bæredygtighed

Med databaserne på portalen Øko-info er der skabt et sted hvor ‘passiv viden’ kobles med aktive personer og organisationer. I databasen er det muligt at tage alt med. Altså ikke kun fx officielle bogudgivelser. Men alt fra videoer, artikler og praktiske demonstrationer til seminarer, kurser og personer. Dette giver en altafgørende forskel, når vi taler om videnssystematik og indsamling, nemlig den, at der er kortest mulig vej fra den fundne viden til kilden (virkeligheden). Basen bliver så at sige et aktivt netværksredskab, der kan bruges til at forme fx egen miljøviden og økologisk praksis.

https://bu.dk/
,
EMU Danmarks læringsportal

Bæredygtig udvikling og bæredygtighed som begreb er en del af folkeskolens formål, Fælles Mål fra børnehaveklassen til og med 10. klasse og i ungdomsuddannelserne.

Bæredygtighed handler om mere end klima og naturressourcer. Det handler også om social og økonomisk bæredygtighed, medborgerskab og bekæmpelse af fattigdom. Emner kan tages op i undervisningen som dilemmaspil, fokus på hverdagspraksisser og fortællinger om, hvad der ligger bag de produkter, vi køber, dekonstruktion af “Happy Meal”, “Sim-City” og meget mere.

Grønt Flag – Grøn Skole
Grønt Flag Grøn Skole er et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling med forvaltning af natur og miljø som det centrale emne.

Grønt Flag er et undervisningsprogram, som gør en forskel. Målet er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om vores natur og miljø. Når eleverne er med til at foreslå og gennemføre handlinger for bedre natur og miljø, bidrager det til engagement, viden, forståelse og lyst til at gøre en forskel.

Fx er det konkrete resultat af elevernes arbejde, at skoler, hjem og lokale institutioner nedsætter deres forbrug af energi og vand, nedbringer CO2-udledningen, bidrager til en mere rig natur og til en større miljøbevidsthed i lokalsamfundet.

http://www.groentflag.dk/
Stop Madspild
Stop Madspild er et tilbud til de ældste elever i folkeskolen om at arbejde journalistisk og projekt-orienteret med et af tidens helt store paradokser: Madspild.

Stop Madspild er et tilbud til de ældste elever i folkeskolen om at arbejde journalistisk og projekt-orienteret med et af tidens helt store paradokser: Madspild. For selvom det slider på både økonomi og miljø, hælder hver dansker årligt 47 kilo mad direkte ned i skraldespanden. Det svarer til, at vi – alene i Danmark – kasserer mad til en hel million mennesker – hver dag.

http://www.stopmadspild.dk/
,
Verdensmål

SÆT VERDENSMÅLENE PÅ SKOLESKEMAET
Velkommen til et digitalt læringssite om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Som underviser og elev på ungdomsuddannelserne
kan du her finde viden om de 17 nye verdensmål, baggrundsinformation om verdens udviklingstilstand og tendenser, samt konkrete øvelser til netop dit fag.

http://www.verdensmaalene.dk/