Innovative education approaches

Education 2030 Incheon Declaration: Towards Inclusive an Equitable Quality Education and Lifelong Learning for All
Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

UNESCO together with UNICEF, the World Bank, UNFPA, UNDP, UN Women and UNHCR organized
the World Education Forum 2015 in Incheon, Republic of Korea, from 19 – 22 May 2015, hosted by the Republic of Korea. Over 1,600 participants from 160 countries, including over 120 Ministers, heads and members of delegations, heads of agencies and officials of multilateral and bilateral organizations, and representatives of civil society, the teaching profession, youth and the private sector, adopted the Incheon Declaration for Education 2030, which sets out a new vision for education for the next fifteen years.

ISPRA promotes and develops education and training programs of environmental themes at national and international levels

L’ISPRA promuove e realizza programmi di educazione e formazione su materie ambientali a livello nazionale ed internazionale, attraverso le seguenti attività:
Progetti e iniziative di educazione ambientale.
Progettazione, organizzazione ed erogazione di corsi di formazione ambientale sia in aula che a distanza, anche a supporto di progetti formativi nazionali o internazionali.
Tirocini curriculari ed extra-curriculari, alternanza scuola-lavoro
Coordinamento del Gruppo di lavoro interagenziale per la Formazione Permanente.

Educazione e Formazione ambientale
ENSI is an international network which has supported educational developments, environmental understanding, active approaches to teaching and learning, through research and the exchange of experiences internationally since 1986.

ENSI – a precious network for thirty years!
ENSI was set up as a decentralized international network in 1986 under the umbrella of OECD’s Centre for Educational Research & Innovation (CERI). In consequence of OECD’s reorganization all decentralised networks became independent in 2004 and ENSI was recognized as an international NPA in 2008. ENSI is now an association under Austrian law, seated at the Ministry of Education in Vienna. The network ENSI is financed by its members and by own project work.

ENSI sets emphasis on the implementation of Education for Sustainable Development in the whole educational system through research based projects in the fields of quality development, competence enhancement for teachers and students, cooperation among schools and the civil society and development of new skills for VET students.

ENSI cooperates with major international organisations such as UNESCO, UNECE, UNEP (Carpathian Convention), RCE/UN-Universities, CEE India, Baltic21 and others.

ENSI’s members are governments, international organisations, institutions such as universities, schools, NGO’s and persons from civil society. Partners come from Europe, Asia and Australia. Partners from the following countries have contributed to ENSI initiated projects and/or are cooperating with ENSI in projects in the period from 2002 to 2014:

Australia, Austria, Belgium/Flanders, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, India, Italy, Japan, Republic of Korea, Malaysia, The Netherlands, Norway, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain/Catalonia, Sweden, Switzerland, Ukraine, UK
ENSI’s strengths lie in the combined work of policy makers, researchers, teacher educators and their students and pilot schools with teachers and students.

Environment and School Initiatives
Ministrstvo za zunanje zadeve ima na svoji spletni strani objavljene različna gradiva v povezavi s trajnostnim razvojem.

Na spletni strani lahko najdemo projekte, ki jih lahko učitelji vključijo v pouk in s tem seznanjajo učence o trajnostnem razvoju. Projekte so pripravile različne nevladne organizacije, Združeni narodi, UNICEF.

Innovative education approaches, online learning
ENGAGING TO LEARN

This book focuses on questions such as: How can we move from teacher-directed teaching toward learning-centered teaching? How can we help learners to take control of their own learning?

With the help of this book teachers can engage their students in learning by creating learning opportunities that will make learning inspiring. The book offers practical advice and useful tools for teachers in their everyday work. At the heart of the book lie learning assignments. A learning assignment is an important pedagogical method and a tool for the teacher. You can find interesting topics and appropriate ideas for a variety of teaching situations from classrooms to eLearning. The book uses text and figures to introduce how to design different kind of learning processes. The book is aimed at teachers at all levels of education, vocational institutions, colleges and universities and other organizations.

http://www.holl.fi/?page_id=60
2016. gada 6. oktobra reģionālā konference: “DiGiGo – digitālais jaunatnes darbs”

Digitālo rīku krātuve.
Pinterest konferences DigiGO vietne ar dažādiem apkopotiem resursiem:
https://www.pinterest.com/digigoRiga/?etslf=12546&eq=digigo.
Šeit Jūs atradīsiet rīkus un pētījumus par digitālo jaunatnes darbu, gadījumu studijas un labās prakses piemērus, mācīšanās
iespēju un kursu apkopojumu, resursu materiālus par drošību un pilsonību interneta vidē, idejas radošuma attīstīšanai un dažādus citu rīkus,
ko pielietot savā darbā.

Elmar Römpczyk. Gribam ilgtspējīgu attīstību.

Grāmata īsumā izskaidro starptautisko izpratni par ilgtspēju – jēdzienu, kas pirmo reizi minēts Rio konferencē 1992. gadā un nu jau guvis panākumus
pasaules mērogā, un ekonomiskos jautājumus sasaista ar sociālajām vajadzībām un apkārtējās vides iedarbību.
Tāpat grāmatā atspoguļota dažadu kultūru pieredze. Turklāt tajā atklāts, ka demokrātiskas attiecības starp valsti un pilsonisko sabiedrību ir
nepieciešamas, lai stabilizētu ilgtspējīgu attīstību.
Grāmatas mērķauditorija ir studenti, vidusskolu, koledžu un ģimnāziju audzēkņi, ministriju un iestāžu darbinieki, kas darbojas ekonomikas,
sociālo jautājumu, vides un attīstības jomās, kā arī nevalstisko organizāciju aktīvisti, žurnālisti un Latvijas tālākajā attīstībā ieinteresēta plašāka publika.

Kļaviņš M., Zaļoksnis J./Latvijas universitāte. Ilgtspējīga attīstība.

Pedagogu vispārējās kompetences pilnveide pedagoģiskā procesa īstenošanai/Mācību materiāls.

LAPAS – Latvijas attīstības platforma sadarbībai

Zināšanu datubāze.

IAC. Skolas kā izglītības satelīti.

Metodiskie materiāli.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close