Latvian

Stockholm School of Economics in Riga

Zinātnieku un studentu publikācijas. Projekti.

http://www.sseriga.edu/en/research/
Jēdziens “ilgtspējība” LR attīstības un kultūras politikas pamatdokumentos

2015.g. 13. februārī LU 73. konference: Socioloģija Ilgstpējīga attīstība Latvijā un socioloģijā/ Daugavietis J.

LAPAS.lv

Vide un ilgtspējīga attīstība.
Vides nozīme, dabas resursi.
Ilgtspējīgas attīstības koncepts.

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Kas ir ilgtspējīga attīstība?
Kas ir izglītība ilgtspējīgai attīstībai?

Pelnēna M./ Latvijas universitāte

Izglītības saturs un metodika izglītībai ilgtspējīgai attīstībai
Pedagogu vispārējās kompetences pilnveide pedagoģiskā procesa īstenošanai/Mācību materiāls.

Skolotāju loma izglītības ilgtspējīgai attīstībai nodrošināšanā

2012. gada 23.02. konference „IKT risinājumi vienotai Rīgas izglītības iestāžu e-videi”

Moļņika B. /UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Izglītība, vide, attīstība.
Salacgrīva, 2015. gada 11.septembris

Tides Foundation. Stāsts par lietām (The Story Of Stuff) – 1/2

Īsfilma vienkāršā valodā par nopietniem jautājumiem, ilustrēta ar kustīgiem attēliem. Viegli saprotama gan pieaugušajiem, gan bērniem. Izmantojama kā mācību materiāls skolā un skatāma ģimenes lokā. Filmiņas autore Annija stāsta, kā līdz mums – cilvēkiem, nonāk veikalos iegādājamās preces. Kā tiek panākts, ka mēs tikai pērkam, metam ārā, pērkam atkal, un kāds tikai ražo.. Un uz kā rēķina, tas viss?

Tides Foundation. Stāsts par lietām (The Story Of Stuff) – 2/2
Latviešu valodā sagatavota, pateicoties TautasForums.lv, Radio Trīs un Cēsu Foruma aktīvistiem.

Īsfilma vienkāršā valodā par nopietniem jautājumiem, ilustrēta ar kustīgiem attēliem, tālab ir viegli saprotama gan pieaugušajiem, gan bērniem. Izmantojama kā mācību materiāls skolā un skatāma ģimenes lokā. Filmiņas autore Annija stāsta, kā līdz mums – cilvēkiem, nonāk veikalos iegādājamās preces. Kā tiek panākts, ka mēs tikai pērkam, metam ārā, pērkam atkal, un kāds tikai ražo.. Un uz kā rēķina, tas viss?

Asociācija Izglītība ilgtspējīgai attīstībai.
Izglītība ilgtspējīgai attīstībai.

Dažādi materiāli par paradumu maiņu, iespējām dzīvot citādāk, ANO Vides programmas (UNEP) kopā ar citiem sadarbības partneriem sagatavotie pētījumi, publikācijas.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close