Tools

Accelerator-lite

How to be a more effective agent of change. In the video you see the Sustainability Compass and Pyramid in action. The website gives you access to the resources to carry out the same exercises.

 

http://atkisson.com/acceleratorlite/
Active learning methodology

The Images and Objects Toolkit is for facilitators and teachers interested in education for sustainable development. The booklet includes step-by-step instructions for planning and implementing Education for Sustainable Development activities by using images and objects, together with a starter kit of sample images.

This is a key publication for the Prof E Sus project.

, ,
,

Leading Innovations in Digital Learning

Our mission is to become the leading global platform for digital learning content in order to empower educators and learners to reach their full potential.

, ,
Vom Theoriefundament bis zum professionsorientierten Lernarrangement

Dieser Band der Grünen Pädagogik bietet von der Konzeptualisierung über evidenzbasierte Forschungsergebnisse bis hin zu Zukunftsperspektiven viele Aspekte für die Umsetzung von Nachhaltigkeit im Unterricht. Neben den Methoden und der Einführung in die Planung von Lernszenarien findet man unterschiedliche Lernarrangements für den Unterricht.

,
Birziņa R. Interaktīvās mācību metodes

Materiālā izskaidrota dažādu metožu būtība un atšķirības

,
REĢIONĀLĀ KONFERENCE „DIGIGO – DIGITĀLAIS JAUNATNES DARBS” 2016. gada 6. oktobris

Digitālo rīku krātuve

,
Pelnēna M. Izglītības saturs un metodika izglītībai ilgtspējīgai attīstībai. Latvijas universitāte

Šīs nodaļas mērķis ir palīdzēt skolotājiem praktiski izprast kā mācīties un mācīt par ilgtspējīgu attīstību, lai tālāk varētu sekmīgi nodot savas zināšanas un prasmes skolēniem ikdienas darbā.

,
LAPAS.LV projekta „Change the World in Eight Steps” ietvaros izstrādāts metodiskais materiāls

Šis metodiskais materiāls sastāv no 29 nodarbībām, kuru ietvaros iespējams apskatīt un caur interaktīviem uzdevumiem izprast astoņus Tūkstošgades attīstības mērķus.

,
Vadlīnijas attīstības/globālajā izglītībā

Vadlīnijas sniegs Jums nepieciešamo atbalstu un jaunas idejas attīstības izglītības īstenošanā mūsu skolās!

,
Metodiskais materiāls attīstības/globālajā izglītībā

Ekonomiskās vai sociālās situācijas uzlabošanās citās valstīs vai reģionos ir tieši vai netieši saistīta ar to, kā klājas mums Latvijā
vai Eiropas Savienībai. Dažādu jomu – ekonomikas, drošības, politikas, izglītības – darbinieku skati ir pievērsti tam, kā panākt līdzsvarotu
pasaules attīstību un to, ka mēs visi varam būt apmierināti ar savu dzīvi. Ar šī izdevuma palīdzību autori vēlās iedrošināt
izglītības jomā strādājošos ieraudzīt savu vietu un lomu šajos procesos, kā arī gūt iedvesmu un motivāciju rīcībai.