Tools

Vom Theoriefundament bis zum professionsorientierten Lernarrangement

Dieser Band der Grünen Pädagogik bietet von der Konzeptualisierung über evidenzbasierte Forschungsergebnisse bis hin zu Zukunftsperspektiven viele Aspekte für die Umsetzung von Nachhaltigkeit im Unterricht. Neben den Methoden und der Einführung in die Planung von Lernszenarien findet man unterschiedliche Lernarrangements für den Unterricht.

,
Birziņa R. Interaktīvās mācību metodes

Materiālā izskaidrota dažādu metožu būtība un atšķirības

,
REĢIONĀLĀ KONFERENCE „DIGIGO – DIGITĀLAIS JAUNATNES DARBS” 2016. gada 6. oktobris

Digitālo rīku krātuve

,
Pelnēna M. Izglītības saturs un metodika izglītībai ilgtspējīgai attīstībai. Latvijas universitāte

Šīs nodaļas mērķis ir palīdzēt skolotājiem praktiski izprast kā mācīties un mācīt par ilgtspējīgu attīstību, lai tālāk varētu sekmīgi nodot savas zināšanas un prasmes skolēniem ikdienas darbā.

,
LAPAS.LV projekta „Change the World in Eight Steps” ietvaros izstrādāts metodiskais materiāls

Šis metodiskais materiāls sastāv no 29 nodarbībām, kuru ietvaros iespējams apskatīt un caur interaktīviem uzdevumiem izprast astoņus Tūkstošgades attīstības mērķus.

,
Vadlīnijas attīstības/globālajā izglītībā

Vadlīnijas sniegs Jums nepieciešamo atbalstu un jaunas idejas attīstības izglītības īstenošanā mūsu skolās!

,
Metodiskais materiāls attīstības/globālajā izglītībā

Ekonomiskās vai sociālās situācijas uzlabošanās citās valstīs vai reģionos ir tieši vai netieši saistīta ar to, kā klājas mums Latvijā
vai Eiropas Savienībai. Dažādu jomu – ekonomikas, drošības, politikas, izglītības – darbinieku skati ir pievērsti tam, kā panākt līdzsvarotu
pasaules attīstību un to, ka mēs visi varam būt apmierināti ar savu dzīvi. Ar šī izdevuma palīdzību autori vēlās iedrošināt
izglītības jomā strādājošos ieraudzīt savu vietu un lomu šajos procesos, kā arī gūt iedvesmu un motivāciju rīcībai.

,
Pezentācijas un publikācijas par ilgstpēju un citiem jautājumiem

Pezentācijas un publikācijas par ilgstpēju un citiem jautājumiem sākot no 2007. gada

,
VIAA. Karjeras konsultēšanas metodes

Šis Karjeras konsultēšanā izmantoto metožu un tehnikas krājums iepazīstina ar galvenajiem klientu informēšanas, konsultēšanas un karjeras attīstības atbalsta instrumentiem.

,
Mācību metodes supervīzijā. NORDPLUS projekta metodiskais materiāls

Šajā metodiskajā materiālā ir apkopota partnerinstitūciju pieredze kā arī metodes no citām Baltijas un
Ziemeļvalstu kultūrām. Tādējādi jaunais metodiskais materiāls palīdzēs uzlabot supervizoru mācību programmu kvalitāti un bagātinās
pieaugušo mācīšanās pieredzi un zināšanas. Supervīzijas programmas kopā 2 ar metodisko materiālu veido pamatu ilgtspējīgai izglītībai supervīzijā un
atbalsta sistēmai sociālās labklājības un veselības aprūpes organizācijās strādājošajiem visās partnervalstīs. Metodiskajā materiālā ir ietvertas
29 dažādu autoru aprakstītas metodes, kas atklāj supervīzijas stilu dažādību. Katrs autors izvēlējās aprakstīt metodes, kuru izmantošanā jūtas
pārliecināts un pieredzējis.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close