ESD Resources

Use the search form below to find resources related to promoting sustainability in vocational education and training.

We have allocated the resources to 8 categories which you can see below together with the number of resources in each category in brackets. Click on one of the category names to explore the content.

Īpašie rīki

REĢIONĀLĀ KONFERENCE „DIGIGO – DIGITĀLAIS JAUNATNES DARBS” 2016. gada 6. oktobris

Read more

Inovatīvās mācības

Birziņa R. Interaktīvās mācību metodes

Read more

Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana

Pārresoru koordinācijas centrs. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi

Read more

Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana

Rompczyk E. Gribam ilgtspējīgu attīstību

Read more

Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana

Ilgtspējas indekss. Atbildīga biznesa novērtējums.

Read more

Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana

Rozīte M., van der Steina A. Rīgas iedzīvotāju attieksme kā nozīmīgs ilgtspējīga tūrisma attīstības kritērijs

Read more

Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana

Ilgtspējas pārskats ieinteresētajām pusēm

Read more

Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana

Tides Foundation. Stāsts par lietām (The Story Of Stuff) – 2/2

Read more

Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana

Tides Foundation. Stāsts par lietām (The Story Of Stuff) – 1/2

Read more

Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana

Freimane A. DIZAINS ILGTSPĒJĪGAI SOCIĀLAI LABKLĀJĪBAI Dizaina paradigmas maiņa

Read more