ESD Resources

Use the search form below to find resources related to promoting sustainability in vocational education and training.

We have allocated the resources to 8 categories which you can see below together with the number of resources in each category in brackets. Click on one of the category names to explore the content.

Zelena Slovenija

Zelena Slovenija – Portal za trajnostni razvoj

Read more

Trajnostni razvoj bi morala biti temeljna človekova pravica

Trajnostni razvoj, podnebne spremembe, sonaravni razvoj Slovenije,

Read more

Trajnostni razvoj – nuja tako zdaj kot za prihodnost.

Spletna stran ponuja številne članke, ki opisujejo aktualne novice s področja okoljske problematike doma in po svetu.

Read more

Trajnostni razvoj

Novice s področja trajnostnega razvoja na lokalni ravni.

Read more

azalniki trajnostnega razvoja za Slovenijo

V publikaciji je opisan trajnostni razvoj Slovenije na različnih področjih do leta 2010.

Read more

Inštitut za trajnostni razvoj

Inštitut za trajnostni razvoj je zasebni neprofitni zavod.

Read more

Zelena Slovenija

Zelena Slovenija – Portal za trajnostni razvoj

Read more

Trajnostni razvoj bi morala biti temeljna človekova pravica

Trajnostni razvoj, podnebne spremembe, sonaravni razvoj Slovenije.

Read more

Trajnostni razvoj – nuja tako zdaj kot za prihodnost.

Spletna stran ponuja številne članke, ki opisujejo aktualne novice s področja okoljske problematike doma in po svetu.

Read more

Trajnostni razvoj

Novice s področja trajnostnega razvoja na lokalni ravni.

Read more