ESD Resources

Use the search form below to find resources related to promoting sustainability in vocational education and training.

We have allocated the resources to 8 categories which you can see below together with the number of resources in each category in brackets. Click on one of the category names to explore the content.

Īpašie rīki

IAC. SASKARSME, DAUDZVEIDĪBA UN TOLERANCE

Read more

Īpašie rīki

Efektīvas pasniegšanas metodes

Read more

Īpašie rīki

Mācību metodes supervīzijā. NORDPLUS projekta metodiskais materiāls

Read more

Īpašie rīki

VIAA. Karjeras konsultēšanas metodes

Read more

Īpašie rīki

Pezentācijas un publikācijas par ilgstpēju un citiem jautājumiem

Read more

Īpašie rīki

Metodiskais materiāls attīstības/globālajā izglītībā

Read more

Īpašie rīki

Vadlīnijas attīstības/globālajā izglītībā

Read more

Īpašie rīki

LAPAS.LV projekta „Change the World in Eight Steps” ietvaros izstrādāts metodiskais materiāls

Read more

Īpašie rīki

Pelnēna M. Izglītības saturs un metodika izglītībai ilgtspējīgai attīstībai. Latvijas universitāte

Read more

Īpašie rīki

REĢIONĀLĀ KONFERENCE „DIGIGO – DIGITĀLAIS JAUNATNES DARBS” 2016. gada 6. oktobris

Read more