ESD Resources

Use the search form below to find resources related to promoting sustainability in vocational education and training.

We have allocated the resources to 8 categories which you can see below together with the number of resources in each category in brackets. Click on one of the category names to explore the content.

Jaunu mācību programmu veidošana

Mācīšanās rezultātu izmantošana

Read more

Jaunu mācību programmu veidošana

Kinta G. Praktiskas pieejas mācīšanās rezultātu un vērtēšanas kritēriju formulēšanai

Read more

Jaunu mācību programmu veidošana

LU raksti. Pedagoģija un skolotāju izglītība. 715. sējums

Read more

Jaunu mācību programmu veidošana

LIKTA. Ieteikumi Digitālo mācību līdzekļu un resursu izstrādei un novērtēšanai

Read more

Jaunu mācību programmu veidošana

VISC, LU, SIIC

Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājam?

Read more

Jaunu mācību programmu veidošana

Studiju programmu licencēšanas noteikumi

Read more

Jaunu mācību programmu veidošana

Neformālās izglītības metodes

Read more

Jaunu mācību programmu veidošana

Leonardo da Vinci projekts Projekts Nr. 2004 – LV/04/B/F/PP – 172.003

Pieaugušo Izglītības Kvalitātes Vadības (KV) – Eiropas modelis

Read more

Grønt Flag – Grøn Skole

Grønt Flag Grøn Skole er et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling med forvaltning af natur og miljø som det centrale emne.

Read more

Gradiva za osnovne šole

Ministrstvo za zunanje zadeve ima na svoji spletni strani objavljene različna gradiva v povezavi s trajnostnim razvojem.

Read more