Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana

2013. gada konference Konference „Korporatīvā sociālā atbildība/ Lāce I.

http://www.mfa.gov.lv/data/file/ingr%C4%ABda%20l%C4%81ce%20latvenergo.pdf