Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana

Rozīte M., van der Steina A. Rīgas iedzīvotāju attieksme kā nozīmīgs ilgtspējīga tūrisma attīstības kritērijs/ publikācija

http://aurora.turiba.lv/editor/Conference14/vBook/proceeding/pages/LV053_Rozite_vanderSteina/LV053_Rozite_vanderSteina.htm