Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts/ Helmane D. Ilgtspējas indekss. Atbildīga biznesa novērtējums

http://rpr.gov.lv/uploads/filedir/Projekti/GreenS/GreenS_Seminars_RD_15-06-2016_Dace_Helmane.pdf