Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana

Latvijas universitātēs lasītās lekcijas un neskaitāmās diskusijas ar Latvijas iestādēm, konsultantiem un nevalstiskajām organizācijām pamudināja autoru apkopot savu plašo internacionālo pieredzi šajā politiskajā laukā, tādējādi dodot savu ieguldījumu Latvijas diskusijā par ilgtspējību.

http://www.varam.gov.lv/files/text/Darb_jomas/Book_gribamia.pdf