Īpašie rīki

Šīs nodaļas mērķis ir palīdzēt skolotājiem praktiski izprast kā mācīties un mācīt par ilgtspējīgu attīstību, lai tālāk varētu sekmīgi nodot savas zināšanas un prasmes skolēniem ikdienas darbā.

http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=19966&chapterid=4457