Īpašie rīki

Šis metodiskais materiāls sastāv no 29 nodarbībām, kuru ietvaros iespējams apskatīt un caur interaktīviem uzdevumiem izprast astoņus Tūkstošgades attīstības mērķus.

http://lapas.lv/wp-content/uploads/2013/02/TAM_metodiskais_materials.pdf