Īpašie rīki

Vadlīnijas sniegs Jums nepieciešamo atbalstu un jaunas idejas attīstības izglītības īstenošanā mūsu skolās!

http://www.skolaskasateliti.lv/files/vadlinijas_pdf.pdf