Īpašie rīki

Ekonomiskās vai sociālās situācijas uzlabošanās citās valstīs vai reģionos ir tieši vai netieši saistīta ar to, kā klājas mums Latvijā vai Eiropas Savienībai. Dažādu jomu – ekonomikas, drošības, politikas, izglītības – darbinieku skati ir pievērsti tam, kā panākt līdzsvarotu pasaules attīstību un to, ka mēs visi varam būt apmierināti ar savu dzīvi. Ar šī izdevuma palīdzību autori vēlās iedrošināt izglītības jomā strādājošos ieraudzīt savu vietu un lomu šajos procesos, kā arī gūt iedvesmu un motivāciju rīcībai.

http://www.skolaskasateliti.lv/files/metodiskais_materials_pr2.pdf