Īpašie rīki

Pezentācijas un publikācijas par ilgstpēju un citiem jautājumiem sākot no 2007. gada

http://www.balticuniv.uu.se/index.php/presentations#competences-for-learning-and-education-for-sustainability-turku