Īpašie rīki

Šis Karjeras konsultēšanā izmantoto metožu un tehnikas krājums iepazīstina ar galvenajiem klientu informēšanas, konsultēšanas un karjeras attīstības atbalsta instrumentiem.

http://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_kons_metodes.pdf