Zelena Slovenija

Zelena Slovenija je vizija zelenega razvoja Slovenije, ki povezuje komunikacijske, razvojne in raziskovalne projekte na temo trajnostnega razvoja. To vizijo razširjajo in jo hkrati operacionalizirajo s konkretnimi programi in projekti. Znanja s tega področja nenehno širijo in poglabljajo, tudi z omrežjem uveljavljenih strokovnjakov. Za osveščanje in posredovanje znanj ciljnim skupinam uporabljamo splet komunikacijskih orodij:
– strokovna javnost in podjetja
– strokovna javnost – izobraževalne institucije
– širša javnost.

http://www.zelenaslovenija.si/